Képességfejlesztő foglalkozás iskolásoknak

Az 1. osztályosoknak tartott komplex képességfejlesztő foglalkozásunkon a sikeres tanuláshoz szükséges részképességeket fejlesztjük, hogy zökkenőmentes legyen az iskolakezdés, az olvasás, írástanulás. Maximum 5 fős csoportban, heti 1×60 perces foglalkozáson vesznek részt a gyerekek. A kislétszámú csoportnak köszönhetően lehetőség van az egyéni igények figyelembe vételére, differenciált fejlesztésre, ugyanakkor a csoport nyújtotta előnyök kiaknázására is.

Az alábbi területek kiemelt fejlesztésével segítjük a sikeres iskolakezdést:
– bal-jobb differenciálása;
– testséma;
– térben-síkban való tájékozódás;
– figyelem terjedelmének és tartósságának javítása;
– rövid és hosszú távú memória;
– vizuális és auditív percepció (alak-háttér differenciálás, rész-egész);
– taktilis (tapintásos) érzékelés;
– szerialitás (sorrendiség);
– gondolkodás, logika;
– mozgás és egyensúly fejlesztése;
– finommotorika.

Kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való szoros kapcsolattartást, a folyamatos tájékoztatást, mert célunk, hogy a nálunk megkezdett folyamatok otthon folytatódjanak. Ezért minden foglalkozás végén részletesen tájékoztatjuk a szülőket, és segítséget nyújtunk az otthoni gyakorláshoz.

Árak, időpontok