Tanköteles lett gyermekünk – Iskolakezdés vagy halasztás

Tanköteles korba lép az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti 6. életévét.
De mit tegyünk, ha úgy gondoljuk, gyermekünk még nem áll készen az iskolakezdésre?
2020 óta az iskolakezdés halasztásával kapcsolatban – ha a szülő úgy ítéli meg, hogy a gyermek nem iskolaérett – kizárólag az Oktatási Hivatal dönthet.

 

“A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni.”
/Oktatási Hivatal/

Ebben az esetben tehát a szülőnek az Oktatási Hivatal oldaláról letölthető kérvényt kell benyújtania január 1. és 18. között.

Nem kell kérvényt benyújtani, ha a Pedagógiai Szakszolgálat január 18-ig SNI vagy BTMN feltárásával kapcsolatban szakértői véleményben javasolja, hogy a gyerek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján rögzíti az óvodában maradás tényét a KIR rendszerben.

Amennyiben a szülő kérvényt nyújt be, saját indoklása mellett – amelyben mindenképpen azt kell hangsúlyozni, hogy a gyermek még nem iskolaérett – , javasolt szakértői vélemények csatolása, amelyek alapján az OH dönthet. Érdemes minél több ilyen véleményt beszerezni, amely alátámasztja kérésünket. Erősen befolyásolhatja a döntést a gyerekorvostól, védőnőtől, logopédustól, mozgásterapeutától, pszichológustól, óvodapedagógusoktól kapott vélemény, de ezektől függetlenül az Oktatási Hivatal dönthet úgy, hogy szakszolgálati vizsgálatot rendel el. Amennyiben szakszolgálati vizsgálatra kerül sor, a szakszolgálat tesz javaslatot az iskolakezdésről, vagy annak elhalasztásáról.

FONTOS, hogy “a szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.” /Oktatási Hivatal/ Vagyis, nincs rá mód, hogy a szülő “meggondolja magát”, és mégis beírassa gyermekét az iskolába, ha azt a határozatot kapta, hogy a gyerek maradhat az óvodában.

A kérvény beadható ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton.

Részletes információk itt

Forrás: Oktatási Hivatal honlapja/Tankötelezettség megkezdésének halasztása

Iskolaérettség

img_0001