Komplex képességfejlesztő foglalkozás

Gyermeke még nem megy iskolába, de már középsős és szeretné, hogy zökkenőmentes legyen a majdani iskolakezdés? Kiemelkedő képességű, ezért szeretné ha tehetséggondozásban részesülne és emelt szintű iskolába járna majd?
Foglalkozásunkon, kis létszámú csoportban, az életkori sajátosságokat és az egyéni különbségeket figyelembe véve bővítjük a gyermekek ismereteit, ügyesítjük azon képességeit, melyek megalapozzák a majdani sikeres iskolai helytállást.

60 perces foglalkozásainkon, fejlesztő játékaink széles tárházát kihasználva fejlesztjük a mozgást, figyelmet, emlékezetet, feladattudatot. Artikulációs gyakorlatokkal fejlesztjük a hangképzést, beszédet, kommunikációs gyakorlatokkal a szókincset, szóbeli kifejezőképességet. Kiemelten foglalkozunk a testséma- és téri-orientáció fejlesztésével, mely elengedhetetlenül szükséges az olvasás és írás elsajátításához. Megfigyeljük környezetünket. Sok manipulációval fejlesztjük a finommotorikát. Gyakoroljuk az egymáshoz való alkalmazkodást, együttműködést, türelmet.

Árak / Időpontok:

lásd az Órarend / Árak / Helyszín címszó alatt